Sungata sarpaly ýaşlar


Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyplary geljekde ýurdumyzyň medeniýet ulgamynyň dürli ýerlerinde işlemek üçin özleriniň tejribelerini baýlaşdyrýarlar. Döredijilik boýunça hem ussatlardan tälim alýarlar. Ýöne bu olar üçin häzirki zaman bilimlerine ýeterlik erk eder ýaly, ylhamyň hem-de synmaz ynamyň çeşmesidir. Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň yglan edýän “Akyl giňişligi” bäsleşiginiň 2020-nji ýylyň jemi boýunça institutyň toparynyň II orna mynasyp bolmagy hem şuny aýdyň subut edýär. Topara institutyň uly mugallymy, Sungaty öwreniş ylymlarynyň kandidaty Sähragül Janmämmedowa ýolbaşçylyk etdi. 

Paýlaş

Salgymyz:

Türkmenistan, Aşgabat ş., 10 ýyl Abadançylyk köçesi 114
Turkmenistan, Ashgabat, street 10 years Abadanchilik 114
Туркменистан, Ашхабад, улица 10 лет Абаданчылык 114

Telefon belgiler:
(12) 481130 / 481099
Email:
tdmi@sanly.tm