392123

Täzelikler

Bagtdan paýly köňüller 29/09/2023 Bagtdan paýly köňüller
Dowamy
Maslahatly biçilen don gysga bolmaz 28/09/2023 Maslahatly biçilen don gysga bolmaz
Dowamy
Döredijilikli zähmetimiň netijesi 26/09/2023 Döredijilikli zähmetimiň netijesi
Dowamy
Garaşsyzlyk bilen buýsançly gadamlar 25/09/2023 Garaşsyzlyk bilen buýsançly gadamlar
Dowamy
“Garaşsyzlyk – bagtymyz 21/09/2023 “Garaşsyzlyk – bagtymyz"
Dowamy
Milli Liderimiziň umumy sapagy – nusgalyk tejribe,  ylmy-terbiýeçilik binýady 14/09/2023 Milli Liderimiziň umumy sapagy – nusgalyk tejribe, ylmy-terbiýeçilik binýady
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Hyzmatdaşlarymyz:
Salgymyz:

Türkmenistan, Aşgabat ş., 10 ýyl Abadançylyk köçesi 114
Turkmenistan, Ashgabat, street 10 years Abadanchilik 114
Туркменистан, Ашхабад, улица 10 лет Абаданчылык 114

Telefon belgiler:
+993(12) 481130 / 481099
Email:
tdmi@sanly.tm