Täzelikler

Ýeňijilere baýraklar gowşyryldy 10/12/2022 Ýeňijilere baýraklar gowşyryldy
Dowamy
Medeniýeti öwreniş boýunça bäsleşdiler 02/12/2022 Medeniýeti öwreniş boýunça bäsleşdiler
Dowamy
Gadymy galalaryň syry hakynda ussatlyk sapagy 15/11/2022 Gadymy galalaryň syry hakynda ussatlyk sapagy
Dowamy
Türkmen sazynyň bitewülik bagy 28/09/2022 Türkmen sazynyň bitewülik bagy
Dowamy
Medeniýeti öwrenmek: bäsleşigiň maksady 17/06/2022 Medeniýeti öwrenmek: bäsleşigiň maksady
Dowamy
Halkara jaz güni bellenildi 01/06/2022 Halkara jaz güni bellenildi
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Türkmenistanyň özbaşdak Milli sanly tory dörediler  09/12/2022 Türkmenistanyň özbaşdak Milli sanly tory dörediler
Dowamy

Telewideniýe boýunça döwlet komitetiniň merkezi edarasynyň gurluşy tassyklanyldy  09/12/2022 Telewideniýe boýunça döwlet komitetiniň merkezi edarasynyň gurluşy tassyklanyldy
Dowamy

DTYB-nyň işini kämilleşdirmekde geçiriljek çäreleriň Meýilnamasy tassyklandy 09/12/2022 DTYB-nyň işini kämilleşdirmekde geçiriljek çäreleriň Meýilnamasy tassyklandy
Dowamy

GDA ýurtlarynyň ýaşaýjylary Täze ýylda nädip arzuw edýärler 10/12/2022 GDA ýurtlarynyň ýaşaýjylary Täze ýylda nädip arzuw edýärler
Dowamy

Raşid Meredow ýokary döwlet sylagy bilen sylaglandy 09/12/2022 Raşid Meredow ýokary döwlet sylagy bilen sylaglandy
Dowamy

Watan habarlary | 09.12.2022 10/12/2022 Watan habarlary | 09.12.2022
Dowamy

Türkmen Ilçihanasy Täjigistanda 540 orunlyk orta mekdebi gurdurar 09/12/2022 Türkmen Ilçihanasy Täjigistanda 540 orunlyk orta mekdebi gurdurar
Dowamy

Daşkentde türkmen diplomatlary üçin 12 öýli ýaşaýyş jaýy gurlar 09/12/2022 Daşkentde türkmen diplomatlary üçin 12 öýli ýaşaýyş jaýy gurlar
Dowamy

G.Mämmedowa «Fransiýa – Merkezi Aziýa» parlamentara dostluk toparynyň başlygy bilen duşuşdy 09/12/2022 G.Mämmedowa «Fransiýa – Merkezi Aziýa» parlamentara dostluk toparynyň başlygy bilen duşuşdy
Dowamy

DIM-niň 2023-nji ýyl üçin çykdajylarynyň sanawy tassyklandy 09/12/2022 DIM-niň 2023-nji ýyl üçin çykdajylarynyň sanawy tassyklandy
Dowamy

Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýanyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary bilen duşuşdy 09/12/2022 Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýanyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary bilen duşuşdy
Dowamy

Türkmenistanda täze ilçiler işe başladylar 09/12/2022 Türkmenistanda täze ilçiler işe başladylar
Dowamy

Gurbanguly Berdimuhamedow Fransiýa sapar bilen çagyrylýar 09/12/2022 Gurbanguly Berdimuhamedow Fransiýa sapar bilen çagyrylýar
Dowamy

Serdar Berdimuhamedow BAE-niň wekiliýetini kabul etdi 09/12/2022 Serdar Berdimuhamedow BAE-niň wekiliýetini kabul etdi
Dowamy

Türkmenabatda Mary teatrynyň eserleri görkezildi 09/12/2022 Türkmenabatda Mary teatrynyň eserleri görkezildi
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Salgymyz:

Türkmenistan, Aşgabat ş., 10 ýyl Abadançylyk köçesi 114
Turkmenistan, Ashgabat, street 10 years Abadanchilik 114
Туркменистан, Ашхабад, улица 10 лет Абаданчылык 114

Telefon belgiler:
(12) 481130 / 481099
Email:
tdmi@sanly.tm