196066

Täzelikler

Bir goşgynyň teswiri 30/05/2023 Bir goşgynyň teswiri
Dowamy
HABARNAMA 27/03/2023 HABARNAMA
Dowamy
Ýeňijilere baýraklar gowşyryldy 10/12/2022 Ýeňijilere baýraklar gowşyryldy
Dowamy
Medeniýeti öwreniş boýunça bäsleşdiler 02/12/2022 Medeniýeti öwreniş boýunça bäsleşdiler
Dowamy
Gadymy galalaryň syry hakynda ussatlyk sapagy 15/11/2022 Gadymy galalaryň syry hakynda ussatlyk sapagy
Dowamy
Türkmen sazynyň bitewülik bagy 28/09/2022 Türkmen sazynyň bitewülik bagy
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Hyzmatdaşlarymyz:
Salgymyz:

Türkmenistan, Aşgabat ş., 10 ýyl Abadançylyk köçesi 114
Turkmenistan, Ashgabat, street 10 years Abadanchilik 114
Туркменистан, Ашхабад, улица 10 лет Абаданчылык 114

Telefon belgiler:
+993(12) 481130 / 481099
Email:
tdmi@sanly.tm