BILDIRIŞ

124

Erasmus+ Maksatnamasynyň çäklerinde Çankiri Karatekin Uniwersiteti bilen kredit hereketi (mobilnost) taslamany durmuşa geçirmek üçin iňlis dilini bilýän mugallymlaryň, dili bilýänligini tassyklaýan resminamalary (diplom, sertifikat) bilen gyssagly O.O.Gojaýewanyň ýanyna (324-nji otagyna) gelip gitmegi haýyş edýäris.

Paýlaş

Hyzmatdaşlarymyz:
Salgymyz:

Türkmenistan, Aşgabat ş., 10 ýyl Abadançylyk köçesi 114
Turkmenistan, Ashgabat, street 10 years Abadanchilik 114
Туркменистан, Ашхабад, улица 10 лет Абаданчылык 114

Telefon belgiler:
+993(12) 481130 / 481099
Email:
tdmi@sanly.tm